Stress, utmattning och utbrändhet

 
Att uppleva stress under perioder i livet är normalt och ofarligt. Om stressen däremot pågår under lång tid utan återhämtning, kan det leda till stressrelaterade symtom och utbrändhet.
Symtomen kan vara:

Fysiologiska symtom: orolig mage, högt blodtryck, sömnproblem, smärta och nedsatt immunförsvar.

Emotionella symtom: ångest, nedstämdhet, trötthet, uttmattning, otillräcklighet, behov av att vara ifred och kort tålamod.
Kognitiva symtom: koncentrationssvårigheter och svårigheter att fatta beslut.
 

 

 

Hur utmattningssyndrom yttrar sig är olika från person till person. Vissa kan förutom stressymtom ha ångest eller panikkänslor medan andra blir nedstämda. Om trötthet är utmärkande kan det handla om kronisk trötthetssyndrom.