Om MindWise Psykoterapi

 

Jag är terapeut med grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) inom Kognitiv beteendeterapi.

 

Handledning

För att kvalitetssäkra våra tjänster och kontinuerligt utveckla vår kompetens, arbetar vi under regelbunden handledning. Vår handledare har arbetat som legitimerad psykolog i 25 år och har Socialstyrelsens legitimation som psykolog och psykoterapeut, samt handledarutbildning.
Charlotta Andersson

076 - 577 81 76
charlotta.andersson
@mindwisepsykoterapi.se


Beteendevetare
Filosofie kandidatexamen psykologi
Grundläggande psykoterapiutbildning i KBT (steg 1)
Instruktör Mindfulness