Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

 

Svåra och traumatiska händelser kan leda till att man får svårt att gå vidare och fungera normalt i livet. Den traumatiska händelsen kan till exempel ha inneburit en grav kränkning eller fara för individens liv. Händelsen har orsakat starka känslor av hjälplöshet, fruktan, och/eller skräck. Ett av kärnsymtomen vid PTSD är att traumat återupplevs om och om igen. Det kan handla om till exempel snabba "flashbacks", eller svåra mardrömmar. Även sådant som påminner om händelsen kan framkalla kraftigt obehag och/eller fysiska reaktioner, vilket i sin tur ofta leder till att man börjar undvika olika situationer.

Vid PTSD är det vanligt med koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter och en känsla av ökad vaksamhet. Den som upplevt en traumatisk händelse kan drabbas av känslomässig stumhet och förlust av intresse. Man kan uppleva sig avskärmad från andra. 

 

 

Post-traumatiskt stressyndrom
- en kedja av reaktioner:

 

* Stark traumatisk upplevelse
(våldtäkt, krig, tortyr, olycka)

 

* Starka ångestreaktioner
(händelsen ständigt
återkommande
i drömmar och tankar)

 

* Undvikande för att glömma
(tankar, känslor, beteenden,
situation)

 

* Förmåga att uppleva kärlek, närhet och
vänskap blockeras