Internetbehandling - Vad innebär det?


De studier som genomförts har visat på likvärdiga effekter som vid motsvarande terapi där man personligen träffar sin terapeut. Forskning har visat att detta är en kostnadseffektiv behandlingsmetod för exempelvis panikångest, depression, sömnproblem, olika typer av stress och ätstörningar.

Med MindWise Internetbehandling följer du ett psykologiskt självhjälpsprogram via Internet och samtidigt har regelbunden e-mail med din behandlare. Detta tillvägagångssätt har i flera studier visat sig fungera bra.

Internetbehandling passar sannolikt inte alla men för vissa innebär det till och med en fördel framför traditionell behandling. Det personliga mötet är inte viktigt för alla och en del kan föredra det egna ansvar och den självständighet som Internetbehandling innebär.


Fördelar
Den internetbaserade behandlingen kommer många till del, till en mindre ekonomisk kostnad för individen.
Du kan välja fritt vilka dagar och tider på dygnet som du ska göra dina uppgifter.
Du behöver inte heller åka långa sträckor för att komma till sessionen. På så sätt kan du spara både tid och pengar.
För många kan det nog också vara ett mindre steg att ta, att påbörja en behandling via nätet, än att påbörja en vanlig traditionell terapi.

Nackdelar
Friheten och flexibiliteten kan också vara en nackdel.
Det är lätt att fuska och skjuta upp saker när man inte har en fast tid inbokad med en terapeut.
Eller ge upp när/om hinder dyker upp på vägen.
All form av psykologisk behandling kräver att patienten är aktiv för att det ska bli något resultat, men Internetbaserad terapi kräver en högre grad av självständighet och motivation.
Risken för avhopp minskar om man har man möjligheten till mejlkontakt med en terapeut.  

Under uppbyggnad. Mer information kommer.