Depression

 

Depression är ett tillstånd som påverkar individens sätt att fungera i vardagen. Vanliga symtom är sorgsenhet, brist på energi, trögtänkthet, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och en minskad förmåga att känna lust kring flera områden i livet. Livet känns ofta tomt och hopplöst. Ingenting upplevs längre som intressant. Förmågan att påverka tillvaron ses som låg eller obefintlig och tankarna präglas ofta av meningslöshet och uppgivenhet. Det är vanligt att man känner sig ledsen och likgiltig. Förändrad aptit, störd sömn och ångest är andra vanliga symtom. 

Deprimerade personer hamnar ofta i negativa tankar och grubblerier. Om man inte längre fungerar som vanligt är det lätt att dra sig undan socialt och isolera sig. Kanske orkar man inte längre bry sig om andra och inte heller om sig själv.