Dialektisk beteendeterapi - DBT

 

DBT är en behandlingsmetod för personer med omfattande svårigheter att hantera och reglera sina känslor. Denna svårighet medför i sin tur att man får problem inom andra områden, så som relationsproblem, impulsiva och självdestruktiva beteenden samt svårigheter att skapa en stabil självkänsla. DBT utvecklades under 1990-talet och förenar metoder som fokuserar på förändring och metoder som fokuserar på stöd - att  arbeta för nödvändiga förändringar och samtidigt acceptera verkligheten som den är. 

DBT är en intergrativ behandlingsform och består av inlärningsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi och zenbuddhistiska tankesätt. 

Interventioner och färdighetsträning inom DBT är validering, mindfulness, att reglera känslor, att hantera relationer och att stå ut när det är svårt.

DBT har införlivats till andra problemområden, som depression, drogmissbruk, aggressions- och misshandelsproblematik samt ätstörningar.