Mindfulness - att vara medvetet närvarande

 

Mindfulness kallas också Medveten Närvaro. Det innebär att vi är uppmärksamma på nuet och det som sker omkring oss samt hur det påverkar vårt inre. Mindfulness är en träning i att förhålla sig till tillvaron med en öppen, nyfiken och tillåtande inställning.

 

Mindfulness härstammar från zenbuddhistisk filosofi och är ett sätt att förhålla sig till livet, men erbjuder också konkreta mindfulnessövningar - en slags meditation.

 

Hur kan Mindfulness hjälpa?

 

Då starka känslor kommer över oss agerar vi ofta instinktivt. Att vara medvetet närvarande gör det möjligt för oss att välja hur vi vill bete oss för att agera i linje med våra långsiktiga mål och värderingar. Att kunna avstå ifrån det beteende som en stark känsla skulle kunna ge upphov till kan t ex innebära:

  • Att inte fly fast man är rädd.
  • Att inte slå till någon fast man är arg.
  • Att kunna fokusera sin uppmärksamhet på något annat än det som väcker starka känslor.

Mindfulness innebär att kunna stanna kvar i känslan, acceptera den och vänta tills känslans styrka avtagit. Att styra sin uppmärksamhet till i nuet, hjälper oss från fastna i ältande om det förflutna och oro inför framtiden.