Paniksyndrom och agorafobi

 

Paniksyndrom
Paniksyndrom innebär att man får plötsliga och intensiva ångestattacker med kraftiga kroppsliga symtom. Attackerna skapar en rädsla för att tappa kontrollen, bli galen, allvarligt sjuk eller till och med för att dö.

Följande symtom utvecklas hastigt vid en panikattack:

 • Hjärtklappning eller hastig puls
 • Svettning
 • Darrning eller skakning
 • Känsla av att tappa andan, andnöd eller snabba andhämtning
 • Kvävningskänsla
 • Tryck över bröstet eller bröstsmärtor
 • Illamående eller orolig mage
 • Ostadighetskänslor, yrsel eller matthet
 • Overklighetskänslor
 • Rädsla att mista kontrollen eller bli tokig
 • Rädsla för att dö
 • Domningar eller stickningar
 • Kraftig rodnad eller frossa

 

Agorafobi

Situationer som vanligen undviks vid agorafobi;


Situationer där man tidigare fått panikattacker:
- Köer, affärer, transportmedel
- Folksamlingar, restauranger, öppna platser
- Hissar, rulltrappor, etc.

Situationer varifrån det kan vara svårt att fly eller snabbt få hjälp i händelse av en panikattack
:
- Instängda platser
- Ensligt belägna platser långt hemifrån
- Att vara ensam

 

 

Ångest är nödvändigt för oss människor. Ångesten fungerar som en slags alarmsignal, vilken hjälper oss att undvika eller fly från faror. De flesta av oss har därför upplevt ångest och/eller någon enstaka panikattack. Ibland kan känslan av ångest bli så stark och närvarande att det är svårt att fungera i vardagen.