Motiverande samtal - MI

 

Metoden används inom psykoterapi, rådgivning, rehabilitering, coaching, ledarstöd och karriärutveckling.

MI-samtal innebär att noggrant och omsorgsfullt, med respekt för individens autonomi, använda lyssnandeteknik, samtalsverktyg och sammansatta strategier så att de på ett ändamålsenligt sätt hjälper personen att ta ställning till och sätta igång, genomföra och upprätthålla förändring.

 

Centrala begrepp är:

motivation, diskrepans, ambivalens och motstånd.