Hur vi jobbar

 

Bedömning 

När Du söker hjälp hos oss inleder vi med ett första bedömningssamtal. Bedömningssamtalets funktion är att vi ska få en samsyn på problematiken, samt att Du ska få möjlighet att lära känna din terapeut. Om kontakten känns bra fortsätter vi med ytterligare samtal där vi samlar in information som behövs för att lägga upp eventuell behandling.

  

Behandling

Då vi samlat in tillräcklig information lägger vi tillsammans upp en behandlingsplan och går vidare in i behandling. 

 

Avslut

De sista samtalen ägnar vi åt att summera och blicka framåt. Tillsammans utformar vi ett individuellt vidmakthållandeprogram där vi planerar för hur Du ska fortsätta på egen hand.

 

 

Varje session varar mellan 45-60 minuter och intentionen är att vi träffas en gång i veckan. Vid behov kan vi ses oftare alternativt mer sällan beroende på vart vi befinner oss i processen.  

Har Du inte möjlighet att komma till MindWise psykoterapimottagning av olika skäl, är du välkommen att höra av Dig oss så kan vi titta på en lösning.