Social fobi

 

Vid social fobi är kärnproblematiken en stark rädsla för att bli negativt bedömd, bete sig på ett pinsamt sätt eller visa sin nervositet för andra.

 

Problemsituationer:

  • Då man riskerar att bli granskad /skärskådad
  • Då man är i fokus för andras uppmärksamhet
  • Att presentera något inför andra okända människor
  • Interaktionssituationer (umgås med okända människor)
 

Ofta undviker man sociala situationer för att slippa obehag eller ångest. Situationer som man ändå deltar i blir ytterst ansträngande och påfrestande. Vanliga symtom vid social fobi är hjärtklappning rodnad, svettningar och ofrivilliga skakningar i samband med de situationer som upplevs som obehagliga.

Det sociala livet kan bli begränsat, och många kan få svårigheter att klara studier eller arbete på ett tillfredsställande vis.