Acceptance and Commitment Therapy, ACT

 

Acceptance Commitment Therapy är en del av det som brukar kallas tredje vågens KBT, alltså de nya KBT-metoder som influerats av österländsk filosofi, dialektik och acceptans. Acceptance Commitment Therapy förkortas ACT och uttalas som det engelska ordet för handling - act. I ACT läggs fokus på acceptans, öppenhet, engagemang och medveten närvaro (mindfulness). Genom dessa verktyg lär sig individen att vara öppen för alla känslor och upplevelser utan att döma. På så vis får man möjlighet att agera i riktning mot långsiktiga mål och utifrån sin egna värderingar - i värderad riktning.

 

Definition av acceptans: att se verkligheten som den är, utan att fly, försköna, förvränga eller värdera den.