Specifik fobi

 
En uttalad och bestående rädsla som är överdriven eller orimlig och som framkallas av att personen ställs inför, eller förväntas ställas inför, en specifik företeelse eller situation, t ex flygresor, höjder, kräkningar, djur, få spruta, åsynen av blod. Exponering för det fobiska stimulit utlöser så gott som alltid en omedelbar ångestreaktion. Andra symton kan vara ökad puls, darrningar, rädsla, äckel och ilska. 

Insikt om att rädslan är orimlig eller överdriven (detta behöver inte gälla hos barn). Det fobiska stimulit undviks helt alternativt uthärdas under intensiv ångest eller plåga.

 

Undvikandet, de ångestladdade förväntningarna eller plågan i samband med exponering för stimulit, hindrar eller stör i betydande grad i vardagen eller i yrkeslivet.