Gruppterapi

 

Det finns för få direkta jämförelser av grupp-KBT kontra individuell-KBT för att klart kunna utse en vinnare. Båda metoderna ger god effekt. 

Psykoterapi i grupp har sina rötter i den psykodynamiska skolbildningen.

Traditionellt anses själva grupprocessen vara interventionen och man värdesätter gruppens interpersonella och interaktionsmässiga klimat.

 

Hur fungerar gruppterapi?

Terapeut och grupp går samman för att undersöka tankar, upplevelser och erfarenheter. Man belyser tankarnas innebörd och logiska problem samt skapar situationer så individen kan få ny information och lära sig nya sätt att tänka, handla och känna. 

 

Interventioner

Exempel på interventioner i gruppterapi är att man kopplar ihop tankar med situationer och affekter eller att man samlar fakta som talar för och emot tankeförvrängningar såsom övergeneralisering, förstoring/förminskning, selektiv uppmärksamhet, allt eller inget tänkande. Man kan också jobba med social färdighetsträning, problemlösningsträning, acceptans och närvarostrategier.