Validering -Att bekräfta sig själv och andra

Begreppet betyder att något har relevans och är meningsfullt utifrån ett sammanhang, utifrån fakta, logik.
Validitet handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle.
Om vi kan vara närvarande och accepterande i mötet med andra människor är förutsättningarna goda för att relationerna ska bli bra.
När vi träffar andra vill vi bli bekräftade, validerade, det innebär att i handling och i ord visa vår medvetenhet om vår acceptans av den andra personen. Validering betyder inte att vi nödvändigtvis måste hålla med vad den andra personen säger men att vi ser den andra personen som den han /hon är utan att värdera.


 

Vad hos oss själva och andra kan vi validera?

Existensen; vi kan bekräfta vår egen och andras existens och likaberättigande
Tankar och önskningar: Människan är en tänkande varelse. Det går inte att sluta att tänka. Tankarna påverkar våra känslor och beteenden på olika sätt.
Handlingar: Det är lättare att begripa en persons handlingar om vi känner till individens värden och mål.
Kroppsreaktioner: kroppen reagerar både frivilligt och ofrivilligt på vår omgivning.
Känslor: Vår egna och andras känslor. Känslor ingår i mänskligt liv, de är kompasser som leder oss i olika riktningar och de är nödvändiga för vår överlevnad. KÄNSLOR ÄR ALDRIG RÄTT ELLER FEL DE BARA ÄR! Känslor är omöjliga att ifrågasätta (det är beteendena som följer på känslorna som vi kan påverka, förändra)


Självvalidering

Observera beskriv mina tankar, känslor och handlingar och kroppsreaktioner.

Avstå från värderingar och negativa omdömen.
Försök att förstå mig själv och mina handlingar utifrån deras konsekvenser, min historia, mina nuvarande omständigheter, mål och värderingar.
Bekräfta mig själv genom att ta hand om mig själv på olika sätt och göra saker som du tycker om och uppskattar.