Missbruk

 

Till missbruksproblemen brukar räknas beroende av alkohol, tobak, narkotika, läkemedel och spel.

Många människor använder sig av droger eller ett beteende på ett sätt som gör att man upprepade gånger ställer till det för sig. För många innebär drogen eller beteendet att man får tillfällig lindring från psykiskt eller fysiskt obehag och att man inte ser några alternativa sätt att må bättre.

Alkoholproblem är den vanligaste allvarliga formen av missbruk. KBT har visat sig effektiv vid alkoholproblem. Det är framförallt metoder inom KBT som innehåller social färdighetsträning, motiverande samtal, självkontroll, konsekvenspedagogik och beteendeinriktad par- och familjeterapi som uppvisar det bästa resultaten.

 

Om man har ett missbruk upplever man ofta ett sug och svårigheter att kontrollera intaget av drogen eller beteendet. Att vara utan drogen eller beteendet kan ge upphov till bland annat psykiska symtom såsom oro, ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter, rastlöshet. När man tar drogen igen eller fortsätter med beteendet försvinner symtomen tillfälligt, men de kommer tillbaka. Alltmer tid ägnas åt drogen eller beteendet och problemen förvärras.