Självkänsla

 

Man kan uppskatta antalet personer som lider av sviktande självkänsla till 30 procent. Många som söker psykoterapi vill få hjälp med sviktande självkänsla eller självförtroende. Olika typer av självkänsla kan ta sig i uttryck genom olika så kallade grundantaganden och livsregler. Grundantaganden är fördomar och hotbilder vi har om oss själva, vårt värde och kompetens, t ex: "jag är värdelös" eller "jag duger inte". Livsregler talar om vad vi kan göra för att kompensera grundantagandet, t ex: "om jag presterar 140 procent så är jag inte värdelös", "om jag är perfekt så duger jag". Dessa livsregler är förknippade med värderingar, och kan delas in i olika grundteman. Exempel på grundteman kan vara; självkänslan är beroende av andras gillande och självkänslan är beroende av prestationer (prestationsbaserad självkänsla). Viktigt att påpeka är att många som behandlas för sviktande självkänsla, särskilt de som lider av stressrelaterade problem, har självkänsla som är beroende av både andras gillande och prestationer.