Sömnsvårigheter

 

Att ibland ha problem med att somna eller med att vakna tidigt är något som de flesta känner igen sig i. Oftast är problemen tillfälliga och nära förknippade med någon händelse eller situation i livet. De skapar då inga stora bekymmer. Vid sömnstörning är sömnsvårigheterna långvariga och så omfattande att de påverkar individens funktion i vardagen.

 

Sömnsvårigheter kan handla både om svårigheter med att somna in, att vakna ofta, dålig sömnkvalitet eller att vakna tidigt och ha svårt att somna om. 

Vid sömnproblem finns det ofta både fysiologiska, psykologiska och miljö-faktorer som bidrar till sömnsvårigheter. Många utvecklar en stark oro för sin sömn. 

Sömnproblem är ofta ett tidigt tecken på stress, oro eller depression.