Kronisk och långvarig smärta

 

Smärta kan ibland utvecklas till kronisk och långvarig smärta, som ofta kan leda till långtidssjukskrivning eller förtidspensionering. Orsaken till varför smärtan kvarstår hos vissa personer är fortfarande okänd. Vi arbetar med behandlingsmetoder som inriktar sig på hur man kan leva med smärtan och samtidigt leva det liv man vill.

Den teoretiska grunden för beteendemedicin är att beteenden och faktorer i livsstilen kan påverka uppkomst och utveckling av fysiologiska sjukdomstillstånd. Beteendemedicinska metoder har dokumenterad effekt på bland annat: 
muskel/skelettsmärta, migrän, hjärt- och kärlsjukdomar, öronsus, Meneières sjukdom, vissa mag- och tarmbesvär, illamående, cancer, HIV/aids och epilepsi.