Generaliserat ångestsyndrom - GAD

 

Generaliserat ångestsyndrom, GAD är ett ångestsyndrom som kännetecknas av kronisk ångest, överdriven oro och spänning.  Ängslan och oron är så stark och närvarande att det blir svårt att fungera i vardagen.

 

Generaliserad ångest utmärks av att man känner en konstant malande oro och ängslan inför en mängd olika livsområden. Oron upplevs ofta som överväldigande, ihållande och svår att kontrollera. Det är även vanligt med oro kring den egna oron. Många upplever dessutom att de blir lättirriterade till följd av sin oro. Man känner sig uppskruvad, rastlös och som på helspänn hela tiden, symtom som i sin tur kan leda till smärta i kroppen och huvudvärk.