Bipolär sjukdom

 

Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som har ett periodiskt förlopp. Ofta växlar sjukdomsperioder med symtomfria perioder. Återkommande perioder med mani och depression, ofta i anslutning till varandra. I dessa perioder är grundstämningen förändrad, förhöjd vid mani eller försänkt vid depression.     

I KBT jobbar man med att bland annat förbättra följsamheten till medicinsk behandling, stämningsdagbok, acceptans och nyorientering i livet, mindfulness, kommunikationsträning och problemlösningsträning.