Ätstörningar

 

Gemensamt för alla ätstörningar är en överdriven upptagenhet kring mat samt den egna kroppsvikten. Ofta är kroppsuppfattningen förvrängd, och man ägnar mycket energi åt att nå den ideala vikten. Ätstörningar kan ta sig många olika uttryck och det är inte alltid det finns en tydlig gräns mellan olika former av ätstörningar, såsom anorexi, bulimi, hetsätning, överätande. Kroppsvikten kan ofta variera mellan undervikt och övervikt. Många med ätstörningar har dock normal vikt.