Medarbetare

 

Psykologiska besvär, t ex ångestproblem, nedstämdhet, sorg, fobier och utmattning, ger ofta negativa konsekvenser både privat och i yrkeslivet. Personens eget lidande påverkar ofta även omgivningen i form av svårigheter att hantera relationer, nedsatt prestationsförmåga och sjukskrivning. 

 

MindWise erbjuder KBT, individuellt eller i grupp, för medarbetare och/eller andra personer inom ett företag/organisation. Vi erbjuder också föreläsningar och workshops för grupper.

 

Våra tjänster:

  • Psykoterapi
  • Stresshantering
  • Konflikthantering
  • Öka engagemang/motivation
  • Rehabilitering
  • Grupputveckling
  • Handledning